بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار
خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

صوفی از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار
که نه وقتست که در خانه بخفتی بیکار

بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق
نه کم از بلبل مستی تو، بنال ای هشیار

آفرینش همه تنبیه خداوند دلست
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار “سعدی”

عید باستانی نوروز بر تمامی ایرانیان سراسر گیتی مبارک باد.
Happy the ancient national celebration, “Nowruz”

Happy Nowruz

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید