ماه مبارک آمد، ای دوستان بشارت / کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت
آمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیز / باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت

“حلول ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن بر تمامی مسلمانان مبارک”

ramdan

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید