ما
کـــه
هستیم؟

پایادندان پیشرو (PDP) توزیع کننده انحصاری ایمپلنت های دندانی Zimmer Biomet Dental آمریکا در ایران می باشد. چشم انداز همیشگی ما معرفی و توسعه مفاهیم جدید در بازار دندانپزشکی است. معرفی و ارتقا استفاده از ایمپلنت های دندانی به عنوان یک جایگزین همیشگی برای دندان های از دست رفته، در همکاری با شرکای معتبر بین المللی، نخستین ماموریت ما در پایا دندان پیشرو است. تیم های تخصصی حرفه ای ما و دندانپزشکان با موفقیت به ایجاد یک بازار قوی برای ایمپلنت ها و Biomaterial در جامعه دندانپزشکان خصوصی و دانشگاهی دست یافته اند.

لوگو فارسی

مهارت های تیم ما چیست؟

80%

بانک دندان پزشکان

100%

قدرت و کیفیت برند

100%

قدمت و ثبات شرکت

90%

ارتباط موثر و صمیمانه با مشتری

نظر مشتریان درباره ما چیست؟

در طول 16 سال فالو آپ ایمپلنت سوئیس پلاس حتی یک میلیمتر تحلیل مشاهده نکردم.
دکتر...
پریودنتیست