در روزهای پایانی سال 97 به بهانه میهمانی و به رسم ایرانی مجلس ضیافت شامی فراهم آمد و دوستان و عزیزان دندانپزشک و متخصصمان گرد هم جمع شدند.

میزبان میهمانان عزیزی بودیم و رستوران Parq مجتمع سانا را سفره ای در خور شأن ایشان یافتیم.

سرانجام شبانگاه 9/اسفند/1397 موعد تجدید دیدار دوستان شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید